Om Yggdrasil

Yggdrasil var en spelförening med säte i Mariestads kommun (tidigare Lidköpings kommun). Den bildades 2008 för att finansiera en grupp vänners nyfunna intresse för rollspel. Under åren den var aktiv anordnade Yggdrasil rollspelsträffarfar, kurser i datorspelstrategi, kortspelsträffar och brädspelsmöten. Medlemsantalet har som flest varit uppe i drygt 40 personer.