Styrelsemöte 2016-03-01

Närvarande – Albin Jacobsson, Andreas Andersson, Henrik Andersson, Patrik Holm, Peter Larsson

  1. Årsmöte
    • Ändrade planer pga lokal
    • 2016-03-19 18.00 i Studiefrämjandets lokal, Mariestad
    • Albin fixar fika från ICA
  2. Medlemsavgift
    • Medlemsavgiften för 2016 blir 100 kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *