Styrelsemöte 2016-01-20

Närvarande – Albin Jacobsson, Andreas Andersson, Henrik Andersson, Patrik Holm, Peter Larsson

 1. Årsmöte
  • Lördag första helgen i Mars.
  • Henrik försöker boka Studiefrämjandets lokal i Mariestad.
  • Albin fixar fika från ICA
 2. Lokal
  • Henrik hör med Studiefrämjandet
  • Andreas hör med Biblioteket
  • Andreas mailar Martin på Kommunen
 3. Spelträfar
  • Varannan onsdag 17.30
  • Henrik bokar lokalen
  • Måndagar om Onsdagar är upptagna
 4. Kubträffar
  • Varannan helg, var tredje i Skövde (så gott det går)
  • Albin skapar FB-events i god tid innan
  • Albin pratar med Rikard om spelträffar i skövde
 5. Nästa styrelsemöte
  • Onsdag 10 februari, 20.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *