Styrelsemöte 2013-11-14

2013-11-14 – Mattias Savallampi, Henrik Andersson, Andreas Andersson, Kristoffer Kjell och Albin Jacobsson

 1. Mattias öppnade mötet
 2. Speldag i Biblioteket
  1. Vi har nått ut till fler medlemar
  2. Sara Sjöstrand är intresserad av fler träffar i framtiden
 3. Bord
  1. Vi får modifiera borden försiktigt
 4. Avgift för lokalen
  1. Kommer att dras från studiefrämjandebidraget
 5. Inköp av nya spel
  1. Vi tillsätter ett utskott som har som mål att föreslå inköp av spel för max 1 200 kr tills nästa styrelsemöte
  2. Utskottet består av Henrik Andersson, Mattias Savallampi och Albin Jacobsson
 6. Inköpskvitton
  1. Informationspunkt
 7. Motioner årsmöte 2014
  1. Styrelsen tar emot motioner med start 2013-11-14 till och med 2014-02-01
 8. Fler medlemmar
  1. Föreningen behöver bli bättre på att registrera personer som närvarar vi träffarna som medlemmar
 9. Nästa styrelsemöte
  1. 2013-12-16 20:15
 10. Mötet avslutades

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *