Styrelsemöte 2013-10-15

2013-10-15 – Mattias Savallampi, Henrik Andersson, Andreas Andersson, Kristoffer Kjell och Albin Jacobsson

 1. Mattias öppnade mötet
 2. Speldagen i biblioteket
  1. Speldagen är 2013-10-30 16.00-19.00.
  2. Vi ska skicka 2 representanter med spel för åldrar 8 och uppåt.
  3. Andreas Andersson och Albin Jacobson åker. Mattias Savallampi kommer senare.
 3. Intropacksligan
  1. Intropacksligan är lyckad.
  2. Albin ska få ersättning på 1000 kr för intropacksen.
  3. Utvärdering sker i samband med nästa spelmöte.
 4. Bord
  1. Ärendet ligger hos Studiefrämjandet.
 5. Dricka
  1. Dricka är köpt.
  2. Lokalansvarig är ansvarig för att det finns dricka att köpa för våra medlemmar.
 6. Avgift för lokalen
  1. Bli bättre på att fylla i Studiefrämjandets aktivitetslappar.
  2. Prata med Studiefrämjandet om aktivitetslapparna.
 7. Nästa styrelsemöte
  1. 2013-11-14 20:15
 8. Mötet avslutades

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *