Styrelsemöte 2013-08-17

2013-08-17 – Mattias Savallampi, Henrik Andresson, Andreas Andersson och Albin Jacobsson

 1. Mattias öppnade mötet
 2. Speldagen i Biblioteket
  1. Andreas Andresson pratar med Sara Sjöstrand under nästa vecka.
  2. Andreas ska rapportera resultaten av mötet på nästa styrelsemöte.
 3. Intropacksligan
  1. Albin fortsätter att försöka få tag på Intropacksen.
 4. Kristofer Kjell
  1. Mattias ska kontakta Kristofer när tillfälle ges.
  2. Bestlut om framtiden fattas vid nästa styrelsemöte.
 5. Bord
  1. Borden i lokalen är inte optimala för vår verksamhet.
  2. Mattias pratar med Studiefrämjandet om potentiella lösningar.
 6. Dricka
  1. Henrik köper ett flak Coca Cola från Ica.
 7. Nästa styrelsemöte
  1. Nästa styrelsemöte är 2013-09-14 12:30
 8. Mötet avslutades

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *