Styrelsemöte 2013-01-16

2013-01-16 – Mattias Savallampi, Robin Annala, Jonathan Johansson, Henrik Andersson, Andreas Andersson, Andreas Hedquist, och Albin Jacobsson

  1. Mattias öppnade mötet
  2. Mötet beslutade att kalla till ett årsmöte 2013-02-02 18:00. Kallelsen ska skickas ut snarast.
  3. Mötet beslutade att lägga till alla inkomna motioner till årsmötets dagsordning
    • Förslag om att stadgarna ska ändras för att ersätta valberedningen med en nomineringsprocess på årsmötet.
    • Förslag om att föreningen ska närvara vid ett LAN för att sprida spelhobbyn.
  4. Mötet avslutades

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *