Styrelsemöte 2012-04-08

2012-04-08 – Mattias Savallampi, Sebastian Widlund, Robin Annala, Jonathan Johansson, Henrik Andersson, Andreas Andersson och Albin Jacobsson

  1. Mattias öppnade mötet
  2. Sebastian Widlund valdes till justeringsman
  3. Mötet diskuterade de två alternativ som vi har till framtida lokal
  4. Mötet beslutade att gå vidare med lokalen i lungsäter om hyreskontrakten har en lägre månadshyra än 2,400 kr
  5. Mötet diskuterade en spelträff med Friendship Potion Gaming, Yggdrasil ska närvara
  6. Mötet avslutades

Protokollet juterades av Sebastian Widlund 2012-04-08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *