Styrelsemöte 2012-02-26

2012-02-26Mattias Savallampi, Andreas Andersson, Jonathan Johansson, Robin Annala och Albin Jacobsson

 1. Mötet öppnades av Mattias
 2. Mattias valdes till mötets ordförande
 3. Andreas valdes till justeringsman
 4. Rapportering
  1. Mattias stämmer av hur det går i letandet efter lokal
 5. Planering inför årsmötet
  1. Mötet skriver en verksamhetsplan
  2. Mötet beslutade att lägga fram verksamhetsåret 2011s budget inför verksamhetsåret 2012.
  3. Årsmötet ska hållas 17:00 den 18 mars i Lugnås bygdegård i samband med en Magic The Gatering-träff
 6. Mötet avslutades av Mattias

Mötet justerades av Andreas Andersson 2012-02-26.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *