Styrelsemöte 2011-05-29

2011-05-29 – Andreas Andersson, Mattias Savallampi, Richard Joelsson, Jonathan Johnsson, Robin Annala, Felix Wahlgren

 1. Mötet öppnades av Andreas Andersson.
 2. Felix Wahlgren valdes till mötessekreterare.
 3. Styrelsen beslutade att godkänna den presenterade dagordningen.
 4. Ordförande presenterade det tidigare mötesprotokollet för mötet.
 5. Richard Joelsson presenterade en lägesrapport för bidragssökandet hos Sverok.
 6. Mattias Savallampi presenterade en lägesrapport för bidragssökandet hos Mariestads Kommun.
 7. Ordförande presenterade de inlämnade motionerna.
 8. Styrelsen beslutade att ge en fullmakt till Mattias Savallampi, Vice-ordförande, för att skriva på hyreskontrakt för lokalen.
 9. Styrelsen beslutade att hålla en spelkväll som publikt arrangemang för att inviga lokalen, och utsåg Felix Wahlgren som ansvarig för dess organisation.
 10. Styrelsen beslutade att köpa in de kort- och brädspel som presenterades i motionen.
 11. Styrelsen beslutade att köpa in Magic-kort med viss reservation för prisändring, och sälja dem vidare enligt förslag 2 i motionen.
 12. Styrelsen beslutade att köpa in tärningar, kortblandare, plastfickor samt ett pokerset, med viss reservation för prisändring.
 13. Felix Wahlgren presenterade en verksamhetsplan för styrelsen inför den kommande spelkvällen, och denna diskuterades, men inga beslut fattades.
 14. Richard Joelsson presenterade ett budgetförslag för det nuvarande verksamhetsåret, och styrelsen beslutade att anta denna som föreningens budget för verksamhetsåret 2011.
 15. Styrelsen diskuterade frågan om inköp av läsk från Tyskland för försäljning till självkostnadspris, och delegerade frågan till Kassör och Organisationsansvarige.
 16. Styrelsen diskuterade införskaffandet av försäkringar, och delegerade initialt frågan till Vice-ordförande.
 17. Styrelsen diskuterade en eventuell gemensam spelkalender på hemsidan, och delegerade frågan till Webmaster.
 18. Mötet avslutades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *