Styrelsemöte 2011-04-07

Närvarande: Mattias Savallampi, Robin Annala, Andreas Andersson, Albin Jacobsson, Felix Wahlgren, Johnny Eriksson

 1. Mötet öppnades
 2. Rapportering
  1. Mattias rapporterade om framgångarna i lokal-letandet
   1. Mötet diskuterade även möjligheter och problem med en potentiell lokal
   2. Mötet beslutade att Mattias ska fortsätta undersöka lokalförslaget
  2. Albin förklarade planen med webbsidan http://sf-yggdrasil.se/
  3. Richard ska prata med SEB om avgifter, internetbank och bankkortRichard kommer att söka bidrag för 2011
 3. Mötet beslutade om att det extrainsatta årsmötet ska hållas på Måndag 2 maj 2011 20.00
  1. Mötet beslutade om att ett förslag om stadgeändringar skulle läggas fram på det extrainsatta årsmötet
 4. Övriga frågor
  1. Johnny och Felix introducerade Magic-gruppen och mötet var positiv till potentiell framtida verksamhet
  2. Felix lade fram en lista med intressanta kort- och brädspel för mötet
  3. Listan över föreningens tillgångar ska sammanställas
 5. Mötet avslutades

Justerat av Mattias Savallampi, Robin Annala, Andreas Andersson, Felix Wahlgren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *