Årsmöte 2017

Närvarande: Andreas Andersson, Henrik Andersson, Patrik Holm, Albin Jacobsson

 1. Mötet öppnades
 2. Mötet är behörigt
 3. Andreas Andersson vals till mötets ordförande
 4. Albin Jacobsson valdes till mötets sekreterare
 5. Patrik Holm och Henrik Andersson valdes till justerade
 6. Se bilaga för Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2016
 7. Se bilaga för Ekonomsik berättelse
 8. Se bilaga för Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Årets verksamhetsplan
 11. Årets budget
 12. Förra årets styrelse omvalda
 13. Förra årets revisor omvald
 14. Föreningen läggs ner enligt tidigare styrelsebeslut
 15. Mötet avslutades

Verksamhetsberättelse 2016

Under 2016 har föreninges verksamhet avtagit till den grad att föreningen endast annordnade enstaka träffar under sommaren till och med vintern.

Ekonomisk berättelse

Började året med -9,73 kr
Utgifter under året 4 718 kr
Inkomster under året 5 598 kr

Har (efter sverokbidrag och betaldbanktjänst): 0,27 kr

Revisionsberättelse

Styrelsen har skött sig bra. Tummen upp för ansvarsfrihet.

Verksamhetsplan

Ingen verksamhet.