Årsmöte 2016

Närvarande: Andreas Andersson, Henrik Andersson, Patrik Holm, Andreas Wedin, Pontus Hummerhielm, Simon Olsson, Albin Jacobsson

 1. Mötet öppnades
 2. Mötet är behöright
 3. Andreas Andersson valdes till mötets ordförande
 4. Albin Jacobsson valdes till mötets sekreterare
 5. Simon Olsson och Henrik Andersson valdes till mötets justerare
 6. Se bilaga för Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2015
 7. Se bilaga för Ekonomsik berättelse
 8. Se bilaga för Revisorernas berättelse
 9. Mötet beslutar att förra årets styrelse får ansvarsfrihet
 10. Se bilaga för Årets verksamhetsplan
 11. Se bilaga för Budget och fastställande av medlemsavgift
 12. Förra årets styrelse omväljes
 13. Sebastian Widlund valdes till revisor
 14. Inga övriga frågor
 15. Mötet avslutades

Bilagor

Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2015

Vi har spelat ännu mer Magic i år, främst kub, men även anordnat mindre turneringar samt haft flera GBC-turneringar. Vi har som vanligt hållt i spelträffar tisdagar varannan vecka, men ofta träffats på lördagar också.

Ekonomisk berättelse

Lugnt år, köpt kubkort, banktjänst, fika.

Började året med 1 024 kr
Utgifter under året 2 300 kr
Inkomster under året 2 300 kr

Har (efter sverokbidrag och betaldbanktjänst): 1 270 kr

Revisionsberättelse

Styrelsen har skött sig bra. Tummen upp för ansvarsfrihet.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016

Vi ska fortsätta med regelbundna spelträffar och att anorda turneringar och liknande av olika slag.

Budget för verksamhetsåret 2016

Föreningen ska lägga pengar på det som föreningens medlemmar önskar och som är rimligt under verksamhetsplanen.

Medlemsavgift: 100 kr