Årsmöte 2015

2015-02-15 – Närvarande: Andreas Andersson, Henrik Andersson, Filip Gustavsson, Albin Jacobsson, Ludvig Johansson, Peter Larsson, Mattias Savallampi, Andreas Wedin

 1. Mötet öppnades
 2. Mötet är behörigt
 3. Mattias Savallampi valdes till mötets ordförande
 4. Albin Jacobsson valdes till mötets sekreterare
 5. Andreas Andersson och Peter Larsson valdes till mötets justerare
 6. Verksamhetsberättelsen godkändes
 7. Ekonomiska berättelsen godkändes
 8. Revisionsberättslse
 9. Mötet beslutar att förra årets styrelse får ansvarsfrihet
 10. Verksamhetsplan 2015
 11. Budgeten godkändes
 12. Styrelsen valdes
  • Ordförande: Andreas Andersson
  • Vice ordförande: Patrik Holm
  • Kassör & Organisationsansvarig: Henrik Andersson
  • Sekreterare & Webmaster: Albin Jacobsson
  • Lokalansvarig: Peter Larsson
 13. Sebastian Widlund valdes till revisor
 14. Filip Gustavsson valdes till valberedare
 15. “Val av årets valberedare” kan tas bort ur stadgarna
 16. Inga övriga frågor
 17. Mötet avslutades

Bilagor

Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2014

Vi har spelat ännu mer Magic i år, främst kub, men även anordnat mindre turneringar samt haft två intropacksligor. Vi har som vanligt hållt i spelträffar tisdagar varannan vecka, men ofta träffats på lördagar också.

Ekonomisk berättelse

Vi har haft tillgång till 10 720kr under året. Detta har spenderats på dricka/fika vid behov. Cirka 2000kr har lagts på brädspel, och resterande har vi köpt magickort och magictillbehör för.

Banktjänsten kostade 900kr.

Revisionsberättelse

Styrelsen har skött sig bra. Tummen upp för ansvarsfrihet.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

Vi ska fortsätta med regelbundna spelträffar och att anorda turneringar och liknande av olika slag.

Budget för verksamhetsåret 2015

Föreningen ska lägga pengar på det som föreningens medlemmar önskar och som är rimligt under verksamhetsplanen.

Medlemsavgift: 100 kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *