Årsmöte 2014

2014-02-08 – Andreas Andersson, Henrik Andersson, Mattias Savallampi, Filip Gustafsson, Albin Jacobsson

 1. Mötet öppnades
 2. Mötet har kallats till enligt stadgarna
 3. Mattias valdes till mötes ordförande
 4. Albin valdes till mötets sekreterare
 5. Andreas och Peter valdes till mötets justerare
 6. Verksamhetsberättelsen lästes
 7. Den ekonomiska berättelsen lästes
 8. Revisorsberättelsen lästes
 9. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet
 10. Årets verksamhetsplan lästes
 11. Budgeten lästes
 12. Medlemsavgiften sattes till 50 kr
 13. Mötet valde Mattias till ordförande
 14. Mötet valde Andreas till vice ordförande
 15. Mötet valde Albin till sekreterare
 16. Mötet valde Henrik till kassör
 17. Mötet valde Filip till lokalansvarig
 18. Mötet valde Albin till webbansvarig
 19. Mötet valde Henrik till verksamhetsansvarig
 20. Mötet valde Sebastian Widlund till revisor
 21. Inga motioner att behandlas
 22. Mötet avslutades

Verksamhetsberättelse 2013

Vi har spelat mer magic än tidigare år och har även hållit i en intropacksliga. Vi har träffar varannan vecka i stort sett hela året och spelat brädspel. Vi har även samarbetat med biblioteket i Mariestad.

Ekonomisk berättelse 2013

2 740 kr på kontot 2014-02-08.

Inkomster: 4987 kr
3864 kr från Sverok
523 kr från Studiefrämjandet
600 kr från medlemsavgifter

Utgifter:
900 för banktjänst
1423 för brädspel
50kr för dricka

Revisorsberättelse

Inget att anmärka.

Verksamhetsplan 2014

Vi ska fortsätta med våra tisdagsträffar på ojämna veckor med bräd- och magic-spel. Vi ska fortsätta att samarbeta med biblioteket i Mariestad. Vi fortsätter med intropacksligor.

Budget 2014

Dricka och fika: 1000 kr
Spel: 4500 kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *