Årsmöte 2013

2013-02-02 – Närvarande: Kristofer Kjell, Filip Gustafsson, Louise Annala, Robin Annala, Jonathan Johansson, Andreas Hedquist, Andreas Andersson, Sebastian Widlund, Albin Jacobsson, Henrik Andersson, Mattias Savallampi, Andreas Wedin

 1. Mötet öppnades.
 2. Mötet har behörighet.
 3. Mattias nominerades valdes till mötets ordförande.
 4. Albin nominerades och valdes till sekreterare.
 5. Sebastian Widlund, Andreas Hedquist och Andreas Andersson nominerades till justeringsmän, Hedquist nekade nomineringen. Sebastian Widlund och Andreas Andersson valdes till justeringsmän.
 6. Mötet godkände verksamhetsrapporten.
 7. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.
 8. Revisionsberättelsen lästes för mötet.
 9. Mötet gav förra verksamhetsårets styrelse ansvarsfrihet.
 10. Verksamhetsplanen för 2013 lästes upp och godkändes av mötet.
 11. Medlemsavgiften sätts till 50 kr. Budgeten lästes och godkändes av mötet.
 12. Val av styrelse. Valberedningens förslag lästes. Mötet godkände inte förslaget.
 13. Nominering till styrelseposter påbörjades.
  Ordförande
  Mattias Savallampi (vald)
  Albin Jacobsson
  Vice ordförande
  Andreas Andersson (vald)
  Kassör
  Henrik Andersson (vald)
  Sekreterare
  Albin Jacobsson (vald)
  Webmaster
  Erik Holmqvist
  Albin Jacobsson (vald)
  Lokalansvarig
  Andreas Hedquist
  Robin Annala
  Kristofer Kjell (vald)
  Organisationsansvarig
  Jonathan Johansson (vald)
  Sebastian Widlund
 14. Val av revisor. Sebastian Widlund nominerades och valdes.
 15. Val av valberedning. Andreas Andersson, Robin Annala och Louise Annala nominerades. Louise valdes.
 16. Förslaget om en stadgeändring för att ta bort posten om valberedning lades fram. Jonathan Johansson föreslår att valberedningen ska behållas i dess nuvarande utförande.
 17. Förslaget om att avskaffa valberedningen godkändes.
 18. Förslaget om att att närvara vid ett lan lades fram. Förslaget röstades igenom.
 19. Förslaget om att ha en spelträff varannan onsdagskväll (ojämna veckor) resten av året lades fram av Mattias Savallampi. Motförslaget lades fram av Albin Jacobsson för att låta förslaget gå till styrelsen. Mötet valde att lämna frågan till styrelsen.
 20. Förslag om att föreningen ska skaffa fler nycklar till lokalen. Förslaget godkändes av mötet.
 21. Mötet avslutades.

Justerat av Sebastian Widlund och Andreas Andersson 2013-02-21

Bilagor

Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012

Under verksamhetsåret 2012 har Spelföreningen Yggdrasil äntligen funnit en mer permanent lösning med lokal än tidigare år. Vi har även anordnat en del event så som veckovisa träffar under hela hösten. Det spelades även en hel del Magic: The gathering så som en post-release för varje nytt set som kom ut under året. Föreningen har köpt in drygt 650 kort som nu utgör en kub som draftas flitigt. Föreningen firade finnandet av lokal med att köpa in åtta (!) nya spel.

Verksamhetsplan 2013

 • Föreningens medlemmar ska ha möjlighet att spela kort-, roll- och brädspel.
 • Föreningen ska arbeta för att öka andelen spelintresserade i föreningens närområde.
 • Föreningen ska, om möjligt, hålla en release-fest för Neo Games Eon IV release.

Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2012

Inga inkomster år 2012.

Utgifter

Banktjänst: 600kr
Kub: 3500kr
Brädspel: 2400kr
Reklam: 250kr
Totalt: 6750kr

Budget för verksamhetsåret 2013

På kontot 2013-02-06: 1525kr
Beräknat bidrag från Sverok: 3300kr
Totalt: 4700kr

Hylla: 2000kr (om det blir något över går 50% till buffert/spara, 50% till övriga inköp)
Dricka: 700kr
Övriga inköp: 800kr
Totalt: 3500kr

2200kr kvar till oväntade utgifter/annat vi kommer på att vi vill köpa under året
2500kr avsatt till magic (inte inräknat i 4700kr-planen)

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012

Styrelsen har skött sig bra förutom ett par administrativa missar, folk har spelat spel och haft väldigt kul!

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande: Mattias
Vice ordförande: Andreas
Kassör: Henrik
Sekreterare: Albin
Webmaster: Albin
Lokalansvarig: Robin
Organisationsansvarig: Jonathan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *