Årsmöte 2012

2012-03-18  Närvarande: Andreas Andersson, Mathias Savalampi, Robin Annala, Jonathan Johansson och Albin Jacobsson

 1. Andreas öppnade mötet.
 2. Mötet ansågs ha behörighet.
 3. Robin valdes till mötets ordförande.
 4. Albin valdes till mötets sekreterare.
 5. Mötet beslutade att Jonathan och Andreas ska justera protokollet.
 6. Mötet godkände verksamhetsrapporten.
 7. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.
 8. Revisionsberättelsen lästes för mötet.
 9. Mötet gav förra verksamhetsårets styrelse ansvarsfrihet.
 10. Verksamhetsplanen för 2012 lästes upp och godkändes av mötet.
 11. Budgetförslaget lästes och godkändes av mötet.
 12. Medlemsavgiften sattes till 50 kr.
 13. Mötet godkänner valberedningens förslag med ändringen att Henrik Andersson väljs till kassör.
 14. Sebastian Widlund valde till föreningens revisor.
 15. Jacob Mattiasson valdes till valberedare.
 16. Albin Jacobsson la fram en motion om att vi skulle ha en permanen lokal senast augusti 2012 och att ordförande, lokalansvarig samt organisationsansvarig är ansvariga för processen. Mötet godkänner motionen.
 17. Jonathan Johansson la fram en motion om att föreningen ska skapa en ekonomisksysterförening som håller i försäljning. Mötet avslog motionen med kommentaren att det behövs mer information.
 18. Mötet avslutades av Robin.

Justerat av Jonathan Johansson och Andreas Andersson 2012-03-18

Bilagor

Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2011

Föreningen har tagit upp Magic the Gathering. I och med detta har föreningen anordnat två Magic-draft.

Vi har haft en lokal under tre månader där vi anordnade veckovisa träffar under två månaders tid. De var mycket uppskattade.

Det startades en ny spelgrupp i Lidköping som spelar Eon och en spelgrupp i Lugnås som kör Shadowrun sant några medlemmar i Mariestad har spelat Death Watch.

Ekonomisk berättelse

Vi köpte massa grejor, gick inte över budget. Mattias räknade ihop kassan: 2290 kr

På kontot: ~8000 kr

Revisionsberättelse, SF Yggdrasil, verksamhetsåret 2011

Inköp och transaktioner har skett i enlighet med föreningens reglemente, det har inte funnits några grova övertramp gentemot verksamhetsplanen, och styrelsen har i huvudsak agerat i enlighet med föreningens styrdokument. Undantag: Föreningens ordförande, Andreas Andersson, valde att avsäga sig sin förtroendevalda post i förtid i september under 2011. Praktiskt steg han ned till en suppleantspost, medens vice-ordförande, Mathias Savallampi, fungerat i egenskap av agerande ordförande under resterande verksamhetsåret.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012

 • Föreningen ska hitta en fast permanent lösning för verksamhetslokaler.
 • Föreningen ska köpa in Magic The Gathering displayers för att använda i föreningens aktiviteter samt till försäljning.
 • Föreningens medlemmar ska ha möjlighet att spela kort-, roll- och brädspel.
 • Föreningen ska arbeta för att öka andelen spelintresserade i föreningens närområde.
 • Föreningen ska, om möjligt, hålla en release-fest för Neo Games Eon IV release.
 • Föreningen ska skicka representanter till Göteborg för att köpa spel.

Budget för verksamhetsåret 2012

Föreningen ska lägga pengar på det som föreningens medlemmar önskar och som är rimligt under verksamhetsplanen.

Medlemsavgift: 50 kr

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande: Mattias
Vice ordförande: Andreas
Kassör: Henrik
Sekreterare: Albin
Webmaster: Albin
Lokalansvarig: Robin
Organisationsansvarig: Jonathan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *