Årsmöte 2011

31 mars 2011 – Närvarande: Albin Jacobsson, Richard Joelsson, Jonathan Johnsson, Andreas Andersson, Kim Hjalmarsson, Henrik Andersson, Mattias Savallampi, och Robin Annala.

 1. Mötet öppnas
 2. Andreas Andersson väljs till mötets ordförande
 3. Albin Jacobsson väljs till mötets sekreterare
 4. Richard Joelsson och Jonathan Johnsson väls till justeringsmän
 5. Verksamhetsberättelse för 2010
  1. Jotunheim
  1. Lugnåsgruppen
  2. Saga-gruppen
  3. Lidköpingsgruppen
 6. Ekonomiberättelse:
  1. Vi har inte överskridit någon budgetpunkt och ansökt, som planerat, bidrag från Sverok.
 7. Revisionsberättelse:
  1. Det ser bra ut.
 8. Styrelsen från verksamhetsåret 2010 tilldelades ansvarsfrihet
 9. Verksamhetsplan för 2011
  1. Internet
  2. Lidköpingsgruppen
  3. Lugnåsgruppen
  4. Lokal
  5. Axvallsgrupp
  6. Organiserat bokinköp
  7. Fler regelbundna möten
 10. Budget inför 2011:
  1. Föreningens ekonomiska tillgångar ska läggas på det som föreningens medlemmar önskar, men först efter ett godkännande styrelsebeslut.
  2. Medlemsavgiften sätts till 50 kronor
 11. Val av styrelse
  1. Ordförande: Andreas Andersson
  2. Vice ordförande: Mattias Savallampi
  3. Sekreterare: Albin Jacobsson
  4. Kassör: Richard Joelsson
  5. Ledamot: Jonathan Johnsson
  6. Ledamot: Robin Annala
 12. Val av revisor
  1. Felix Wahlgren
 13. Val av valberedning
  1. Jacob Mathiason
 14. Övriga frågor
  1. Stadgarna ska ändras så att Ordförande och Kassör ska kunna ta ut pengar.
 15. Mötet avslutas

Justerat av Richard Joelsson och Jonathan Johnsson.