Årsmöte 2010

31 mars 2010 – Närvarande: Felix Wahlgren, Viktor Lindh, Richard Joelsson, Johan Svensson, Patrik Holm, Andreas Andersson, Mattias Salas, Robin Svensson, Fredrik Åslund, Markus Lundquist,  Johnny Eriksson, Robin Svensson, Tom Kagerin, Dennis Thorsén, Jonathan Johansson, Mattias Savalammpi och Robin Annala

 1. Mötet öppnas
 2. Felix Wahlgren väljs till mötets ordförande
 3. Albin Jacobsson väljs till mötets sekreterare
 4. Richard Joelsson och Patrik Holm väljs till justeringsmän
 5. Verksamhetsrapport för 2009
 6. Ekonomi
  1. Utgifter under 2009:
   1. Rollspel: 3700 kr
   2. Jötunheim: 1000 kr
 7. Saldo från 2009:
  1. 1580 kr
 8. Inkomster för 2010:
  1. Bidrag från Sverok: 3000 kr + antal medlemmar * 55 kr
  2. Melemsavgift: antal medlemmar * 0 kr
 9. Plannerade utgifter för 2010:
  1. Resor: 1000 kr
  2. Vinstdrivande verksamhet: 1500 kr
  3. Övrig verksamhet: 2230 + antal medlemmar * 55 kr
 10. Offential Info
 11. Verksamhetsplan för 2010
  1. Verksamhetsgrupperna ska namnge sig själva
  2. De verksamhetsgupper som har verksamhet ska fortsätta sin verksamhet
  3. Nya verksamhetsgrupper skapas vid intresse
 12. Val av styrelse
  1. Ordförande: Andreas Andersson
  2. Vice ordförande: Mattias Salas
  3. Sekreterare: Albin Jacobsson
  4. Vice sektreterare: Gabriel Ekblad
  5. Kassör: Felix Wahlgren
  6. Revisor: Richard Joelsson
 13. Övriga frågor
  1. Stadgarna ska ändras så att Ordförande och Kassör ska kunna ta ut pengar.
  2. Vi har satt upp ett långsiktigt mål för föreningen
 14. Nästa möte ska hållas 29 maj 16.00
 15. Mötet avslutas

Protokollet hat justerats av Richard Joelsson och Patrik 31 februari 2010.