Årsmöte 2009

27 februari 2009 – Närvarande: David Bailey, Daniel Ericson, Joakim Apelqvist, Felix Wahlgren, Marcus Grönlund, Andreas Andersson, Parik Holm och Albin Jacobsson.

 1. Felix Wahlgren valdes till mötets ordförande.
 2. Albin Jacobsson valdes till mötets sekreterare.
 3. Daniel Ericson och Marcus Grönlund valdes att justera protokollet.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Verksamhetsrapport för 2008.
 6. Val av styrelse för 2009. Felix Wahlgren valdes till ordförande, Daniel Ericson valdes till vice ordförande, Johan Svensson valdes till kassör, Marcus Grönlund valdes till sekreterare och David Bailey valdes till vice sekreterare.
 7. Albin Jacobsson valdes till revisor för 2009.
 8. Victor Lind valdes till valberedare för 2009.
 9. Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 0 kr.
 10. Ekonomi.
 11. Budget 2009: Inkomster: 5000kr. Utgifter: separat papper.
 12. Forsatt utveckling av hemsida.
 13. Verksamhetsplan för 2009: Strukturera upp möjliga tider som folk kan spela. Namnge spelgrupperna efter världar i den nordiska mytologin.
 14. Mötet avslutades.

Justerat av Daniel Ericson och Marcus Grönlund 27 februari 200.