Kallelse till årsmöte 2017

Alla föreningens medlemmar är välkomna på årsmöte kl 18:30 23 mars 2017 på Björsätersvägen 20 i Mariestad. På detta ska vi prata om följande:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av två personer att justera protokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • Årets verksamhetsplan
 • Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 • Val av årets styrelse
 • Val av årets revisor
 • Övriga frågor
  • Föreningens upplösning
 • Mötets avslutande

Uppdatering: Pga sjukdom flyttas årsmötet till kl 18:30 30 mars 2017.